Standardy péče ve veřejné správě (při výkonu samostatné působnosti obce a kraje)

termínmístolektorcena
24.11. | 9:00PrahaJUDr. Filip Cileček
3590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-629/2017
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200233
Termín:od 24.11.2017 9:00 do 24.11.2017 15:00
Místo:Praha
Popis:

Obsah:

 

 • právnická osoba v rekodifikovaném českém právu, její charakteristika
 • dělení právnických osob
 • právnické osoby veřejného práva
 • založení a vznik veřejnoprávní právnické osoby a její povaha
 • veřejnoprávní korporace
 • použitelnost ustanovení občanského zákoníku (OZ) o právnických osobách na územně samosprávné celky (ÚSC)
 • definiční znaky právnické osoby dle OZ vs. ÚSC
 • orgány právnické osoby a členství v nich dle OZ vs. ÚSC
 • standardy péče dle OZ (§ 4, § 5, § 159 a § 212 OZ) a výkon funkce v orgánech ÚSC
 • odpovědnost za porušení povinností při výkonu funkce v orgánech ÚSC
 • použitelná občanskoprávní, obchodněprávní a trestněprávní judikatura
 • jednání za právnickou osobu dle OZ vs. ÚSC
Lektoři:JUDr. Filip Cileček - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech obchodního rejstříku, ve věcech zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry, o otázkách týkajících se obchodních korporací a kapitálového trhu a o otázkách vyplývajících z právních poměrů, které souvisejí se zakládáním obchodních korporací. Dále pak řeší spory mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy, jakož i mezi společníky nebo členy navzájem, vyplývají-li z účasti na obchodní korporaci,spory mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy a členy jejich orgánů nebo likvidátory, jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce členů orgánů nebo likvidace, spory ve věcech přeměn obchodních společností a družstev.Rozhoduje v dalších věcech, v nichž převažuje výklad zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:17.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz