A-Veřejné zakázky ve zdravotnictví (akreditováno pod názvem zadávání veřejných zakázek)

termínmístolektorcena
13.12. | 9:00Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2JUDr. Michal Krenk Ph.D.
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-513/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200232
Termín:od 13.12.2017 9:00 do 13.12.2017 15:00
Místo:Emauzské opatství, Vyšehradská 320/49,128 00 Praha 2
Popis:

Cílem semináře je seznámení posluchačů s nejvýznamnějšími instituty obsaženými v zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích právních předpisech. Bude kladen specifický důraz na komodity typické pro zdravotnickou oblast (hlavně léky, přístroje ale i stavby).

Lektoři:JUDr. Michal Krenk Ph.D. - Předseda senátu Vrchního soudu v Praze specializovaného na řešení sporů ze smluv o dílo, externí člen katedry občanského práva Právnické fakulty UK, externí lektor Justiční akademie a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:6.12.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka