Aktuální problémy při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v podmínkách obcí a způsoby jejich řešení

termínmístolektorcena
16.11. | 9:00OlomoucMgr. Václav Těžký
1190 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-49/2016 (akreditováno pod názvem Právo na informace - obce jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740300031
Termín:od 16.11.2017 9:00 do 16.11.2017 15:00
Místo:Olomouc
Popis:

Cíl semináře:

 

Seznámit účastníky semináře s aktuálními problémy, ke kterým dochází při aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím, a jejich řešením, zejména pak ve vztahu k žádostem vztahujícím se k činnosti obecního úřadu, rady, zastupitelstva a starosty obce.

 

Obsah:

 

-          pojem povinný subjekt – obec a právnické osoby založené nebo zřízené obcí a jejich nadřízený orgán

-          kdy je žádost o informace vyřizována v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a kdy nikoliv

-          postup obce v případě existence formálních a obsahových vad žádostí o informace

-          aplikace nejčastějších důvodů pro odmítnutí žádostí o informace u obcí a test veřejného zájmu (např. zneužití práva na informace, ochrana osobních údajů nebo autorského práva)

-          požadavek úhrady nákladů s důrazem na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

-          možnosti ochrany žadatele proti postupu/rozhodnutí obce, včetně soudní ochrany

Lektoři:Mgr. Václav Těžký - Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2010 pracuje ve veřejné správě, v současné době jako vedoucí oddělení legislativního a organizačního odboru právního a organizačního Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kde se věnuje zejména problematice zákona o svobodném přístupu k informacím a dopadům tohoto zákona na činnost obcí a kraje. Je rovněž autorem řady odborných článků věnujícím se zákonu o svobodném přístupu k informacím a místním poplatkům.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1190 CZK bez DPHšipka