Hospodaření školy a schválený rozpočet

termínmístolektorcena
4.12. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Ing. Zdeněk Čížek
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1730200158
Termín:od 4.12.2017 9:00 do 4.12.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Obsah:

 

  • Právní postavení škol a školských zařízení – právní forma
  • Finanční zdroje činnosti škol a školských zařízení
  • Vícezdrojové financování
  • Role zřizovatele (zakladatele)
  • Vztah k rozpočtu zřizovatele (zakladatele)
  • Vztah k státnímu rozpočtu
  • Vztah k dalším zdrojům financování
  • Hospodaření právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
  • Hospodaření příspěvkových organizací
  • Finanční hospodaření příspěvkových organizací

!!!POZOR!!! Seminář je zaměřen na regionální školství, nikoliv na vysoké školy.

Lektoři:Ing. Zdeněk Čížek - vedoucí ekonomického oddělení, odbor školství, mládeže a sportu na krajském úřadě
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:27.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka