A-Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi - pro zadavatele (akreditováno pod názvem Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy)

termínmístolektorcena
30.11. | 9:00Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek (vždy se snažíme zajistit prostory v centru Prahy nebo dobře dostupné MHD)JUDr. Michal Krenk Ph.D.
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-513/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200189
Termín:od 30.11.2017 9:00 do 30.11.2017 15:00
Místo:Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek (vždy se snažíme zajistit prostory v centru Prahy nebo dobře dostupné MHD)
Popis:

Cílem semináře je seznámení posluchačů s nejvýznamnějšími instituty obsaženými v zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích právních předpisech, zejména se zřetelem na praktické potřeby zadavatelů. Výklad bude zaměřen především na pochopení odlišností od předcházející právní úpravy uvedených institutů a na rozhodovací praxi soudů v uvedené oblasti.

 

Obsah:

 

východiska a struktura nového zákona o zadávání veřejných zakázek

zadavatelé a formy jejich spolupráce

veřejná zakázka, jejich druhy a režimy, určení předpokládané hodnoty

výjimky z působnosti zákona

zadávací podmínky a zadávací dokumentace v podlimitním a nadlimitním režimu

průběh zadávacího řízení, vybrané problémy z jednotlivých zadávacích řízení v podlimitním, nadlimitním a zjednodušeném režimu

kvalifikace dodavatele

nabídka a proces otevírání

hodnocení nabídek

mimořádně nízká nabídková cena

proces výběru dodavatele a uzavření smlouvy

změna a ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

uveřejňovací povinnosti

námitky a řízení o nich

dohled nad dodržováním zákona

Lektoři:JUDr. Michal Krenk Ph.D. - Předseda senátu Vrchního soudu v Praze specializovaného na řešení sporů ze smluv o dílo, externí člen katedry občanského práva Právnické fakulty UK, externí lektor Justiční akademie a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:23.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka