Děti v náhradní rodinné péče a problematika styku dítěte s fyzickými osobami

termínmístolektorcena
23.11. | 9:00BrnoMgr. Veronika Andrtová
1190 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740500085
Termín:od 23.11.2017 9:00 do 23.11.2017 15:00
Místo:Brno
Popis:

Cílem semináře je posílit náhled na problematiku styku dítěte s dalšími fyzickými osobami, ať v postavení zákonných zástupců, prarodičů, sourozenců, dalších osob. Cílem kurzu je zkompetentnění pracovníků a posílení v roli (např. orgánu sociálně-právní ochrany, pověřené osoby) při řešení styku dítěte s dalšími osobami s důrazem na situace nezl. dítěte a jeho potřeby. 

 

Obsah:

 

děti - terminologie spojená s problematikou styku, vývojová psychologie, attachment, limity na straně dětí, limity na straně fyzických osob usilující o styk, náhradní rodinná péče a styk - příbuzenská pěstounská péče a pěstounská péče

legislativa - občanský zákoník, zákon o zvláštním řízení soudním, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Úmluva o právech dítěte, otázky účastníků

styk - vhodnost/nevhodnost styku, formy styku, styk dobrovolný a styk nařízený (soudem, ve správním řízení), časové hledisko styku, asistovaný styk a asistované předávání, osoby usilující o styk - zákonní zástupci, sourozenci, prarodiče, další osoby

Lektoři:Mgr. Veronika Andrtová - Sociální pracovník, odbornice na sociálně-právní ochranu dětí
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:16.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1190 CZK bez DPHšipka