KURZ OBSAZEN!!! A - Nový systém odměňování členů zastupitelstev ÚSC !PRO VELKÝ ZÁJEM OPAKUJEME KURZ 11.12.!

termínmístolektorcena
21.11. | 9:00SMOSK, Senovážné náměstí 23, Praha 1, 110 00Ing. Tomáš Pösl
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-675/2017
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200214
Termín:od 21.11.2017 9:00 do 21.11.2017 14:00
Místo:SMOSK, Senovážné náměstí 23, Praha 1, 110 00
Popis:

Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s aktuální novou právní úpravou platnou v této oblasti účinnou od 1. 1. 2018 a s výklady k odměňování členů zastupitelstev ÚSC, a to včetně způsobu výpočtu jednotlivých druhů odměn, demonstrovaného na praktických příkladech. Součástí programu je řešení aplikačních situací, vztah k zákoníku práce a ustanovením zákonů o územních samosprávných celcích.

 

Obsah:

 

 • Vymezení problematiky
 • Souvislost  s dalšími právními předpisy
 • Související aspekty se zákonem o obcích (krajích a hl. m. Praze) včetně základních pojmů a institutů
 • Odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev
 • Odchodné při zániku mandátu a vzdání se/odvolání z funkce
 • Poskytování odměny v mimořádných situacích a po volbách
 • Mimořádné odměny, dary
 • Dovolená
 • Další instituty spojené s problematikou odměňování členů zastupitelstev
 • Praktické příklady (výpočty odměn)
 • Přechod na novou právní úpravu účinnou od 1. 1. 2018
Lektoři:Ing. Tomáš Pösl - odborník na odměňování členů zastupitelstev
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 14:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka