Pohled dítěte na domácí násilí

termínmístolektorcena
28.11. | 9:00PrahaMgr. Veronika Andrtová
1190 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2017/0655-SP/PC
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200211
Termín:od 28.11.2017 9:00 do 28.11.2017 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cílem kurzu je zvýšit povědomí účastníků kurzu o dopadu domácího násilí na nezl. dítě, posílit účastníky kursu v jejich možnostech řešení situace dětí ohrožených domácím násilím (z pohledu jejích kompetencí). 

 

Obsah:

 

úvod - domácí násilí - znaky, formy, průběh násilí, agresor a oběť, dítě jako svědek, domácí násilí a sociálně-patologický jev, mýty o domácím násilí

legislativa - občanský zákoník, zákon o zvláštním řízení soudním, trestní zákoník, zákon o policii, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o obětech tr.činů, aj. 

subjekty a jejich role/kompetence (policie, intervenční centra, soud, orgány sociálně-právní ochrany dětí, neziskové organizace, aj.)

děti jako svědci domácího násilí - dopad domácího násilí na vývoj, prožívání, chování, děti - ve vlastní rodině/náhradní rodině, děti-cizinci a domácí násilí, děti se zdravotním postižením a domácí násilí

Lektoři:Mgr. Veronika Andrtová - Sociální pracovník, odbornice na sociálně-právní ochranu dětí
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:21.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1190 CZK bez DPHšipka