Děti a pěstounská péče, aneb od zprostředkování, dávek pěstounské péče až po dohody o výkonu pěstounské péče a vše ostatní související

termínmístolektorcena
9.11. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2 (zasedací místnost)Mgr. Veronika Andrtová
1190 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200210
Termín:od 9.11.2017 9:00 do 9.11.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2 (zasedací místnost)
Popis:

Kurs je věnován pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pracovníkům pověřených osob, pracovníkům Úřadu práce a dalším pracovníkům, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi v pěstounské péči. Cílem kurzu je prohloubení znalostí související s problematikou pěstounské péče v celé její šiři - tzn. terminologie související s pěstounskou péčí, děti a pěstounská péče, zprostředkování pěstounské péče, práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci, státní příspěvek na výkon pěstounské péče a dávky pěstounské péče. Mj. dalším cílem kurzu je posílení náhledu výše uvedených pracovníků na situaci dětí, které se nacházejí v pěstounské péči a zkompetentnění pracovníků, kteří řeší situaci dětí v pěstounské péči. 

 

Obsah:

 

úvod- terminologie, zprostředkování pěstounské péče, pěstounská péče a rodičovská odpovědnost, pěstounská péče na přechodnou dobu a pěstounská péče a příbuzenská pěstounská péče

pěstounská péče - práva a povinnosti pečujících osob a osob v evidenci, praktický pohled

dávky pěstounské péče - proces

dohody pěstounské péče - praktický pohled

potřeby dětí nacházející se v náhradní rodinné péči, pěstounské péči, vlastní rodina a náhradní rodinná péče, trvalost péče, vazby na pečující osoby, změny v životě dětí - stabilita prostředí

 

Lektoři:Mgr. Veronika Andrtová - Sociální pracovník, odbornice na sociálně-právní ochranu dětí
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:2.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1190 CZK bez DPHšipka