KURZ OBSAZEN!!!Daňově uznatelné náklady v judikatuře NSS

termínmístolektorcena
27.11. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2JUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D.
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1730200142
Termín:od 27.11.2017 9:00 do 27.11.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Cíl semináře:

 

Poskytnout přehled aktuálního stavu judikatury k daňově uznatelným nákladům u daní z příjmů fyzických a právnických osob.

 

Obsah:

 

-          Základní pravidla uznatelnosti nákladů u daní z příjmů (generální klausule, vztah § 24 odst. 1 ZDP k § 24 odst. 2 a k § 25 ZDP)

-          Některé problematické situace („utopené“ náklady; náklady obtížně doložitelné jako manko, ztráty z výroby apod.)

-          Náklady vynaložené na věcech jiných osob (zlepšení či údržba cizí věci apod.).

-          Zvláštní případy – odpisy, odpisy nájemce.

-          Umělé a sporné nákladové konstrukce – úroky z úvěru mezi spojenými osobami bez skutečného ekonomického smyslu (kauza CTP), náklady na podnikání, jež vzhledem ke své povaze či rozsahu nemůže či pravděpodobně nemůže nikdy vést k zisku.

-          Náklady na prosté zachování věci či na její uvedení do běžného provozu.

-          „Speciality“ řešené judikaturou (výdaje na reprezentaci, dar odborové organizaci, výdaje na pracovní oděvy).

-          Užívání věci k podnikání i k soukromým účelům a uznatelnost výdajů na ně jako nákladů (leasing auta).

-          Zneužití práva v oblasti daní z příjmů.

-          Vybrané procesní otázky nákladů – dokazování, anebo pomůcky?

Lektoři:JUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D. - soudce finančně-správního kolegia Nejvyššího správního soudu a členem jeho rozšířeného senátu. Vedle své soudcovské činnosti přednáší a publikuje v oborech daňového, správního a ústavního práva.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:20.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka