A - Evidence obyvatel - povinnost ohlašovny

termínmístolektorcena
23.11. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Bc. Karolína Kofroňová
1190 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-515/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200283
Termín:od 23.11.2017 9:00 do 23.11.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen na práci ohlašovny a její povinnosti při výkonu agendy evidence obyvatel a trvalého pobytu

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

- Informační systém evidence obyvatel – zapisování a využívání údajů, návaznost na jiné informační systémy veřejné správy, odstraňování nesouladů, poskytování údajů, zadávání adresy pro doručování
- Trvalý pobyt – přihlášení ze zákona, ohlášení změny, ukončení pobytu na území ČR
- Zrušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední – posuzování podnětu, postup ve správním řízení, náležitosti rozhodnutí
- Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh – náležitosti návrhu, správní poplatek, podmínky a jejich prokazování, průběh dokazování, postup před vydáním rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí
- Diskuse a odpovědi na dotazy

Lektoři:Bc. Karolína Kofroňová - Lektorka s dlouholetou praxí na úseku matrik, státního občanství a evidence obyvatel. V rámci své přednáškové činnosti předává především praktické zkušenosti, které vztahuje k legislativnímu rámci dané problematiky.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:16.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1190 CZK bez DPHšipka