A - Správní řízení na úseku evidence obyvatel - rušení údaje o místu trvalého pobytu

termínmístolektorcena
14.11. | 9:00SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha1Bc. Karolína Kofroňová
1190 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-516/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200165
Termín:od 14.11.2017 9:00 do 14.11.2017 15:00
Místo:SČMVD, Václavské náměstí 21, Praha1
Popis:

- Obecné zásady vedení správního řízení, doručování, počítání času, ustanovování opatrovníka, důsledky nesprávného postupu
- Zrušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední – postup před zahájením řízení, posuzování splnění podmínek, postup ve správním řízení, náležitosti rozhodnutí
- Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh – náležitosti návrhu, prokazování podmínek, průběh dokazování, postup před vydáním rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí
- Postup při podaném odvolání – vyrozumění účastníků, stanovisko k odvolání, možnosti rozhodnutí o odvolání
- Diskuse a odpovědi na dotazy

Lektoři:Bc. Karolína Kofroňová - Lektorka s dlouholetou praxí na úseku matrik, státního občanství a evidence obyvatel. V rámci své přednáškové činnosti předává především praktické zkušenosti, které vztahuje k legislativnímu rámci dané problematiky.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1190 CZK bez DPHšipka