Kontrola nakládání s dotacemi ze strany finančního úřadu

termínmístolektorcena
8.11. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Mgr. Vladimír Dlouhý DiS.
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200266
Termín:od 8.11.2017 9:00 do 8.11.2017 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

 

Seznámení účastníků semináře s postupy finančních úřadů v oblasti správy odvodů za porušení rozpočtové kázně včetně zákonných možností jak se bránit, a získání širšího povědomí o aktuálním nastavení kontrolního systému při čerpání dotací v České republice.

 

V rámci semináře získá účastník bližší pohled na práci finančního úřadu v dotační oblasti. Dozví se praktické rady jak předcházet porušení rozpočtové kázně, jak postupovat při ohlášené kontrole finančního úřadu a jak reagovat za situace, že kontrola finančního úřadu uloží odvod za porušení rozpočtové kázně.

Součástí semináře je dále ucelený pohled na kontrolní subsystémy dotací a veřejných zakázek v České republice, včetně provázanosti na pokyny Evropské komise a jejich praktických dopadů do kontrolní a vymáhací praxe.

V neposlední řadě získá účastník semináře cenné informace o možnostech poskytovatelů odejmout, nevyplatit či žádat o navrácení dotace v rozsahu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Poskytnuty budou praktické rady, jak v podobných případech jako příjemce dotace reagovat.

 

 

Lektoři:Mgr. Vladimír Dlouhý DiS. - Lektor působil na Ministerstvu financí se specializací na správu a rozvoj informačních systémů v oblasti dotací a jejich kontroly. V letech 2011 až 2013 se podílel na utváření nefiskálních agend vznikajícího Generálního finančního ředitelství. Od roku 2014 zastává funkci vedoucího oddělení a zástupce ředitele Odboru nefiskálních agend, tj. útvaru, který metodicky usměrňuje výkon kontroly dotací na finančních úřadech a odpovídá za koordinaci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:1.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka