A - Aplikace zákona o registru smluv včetně sankcí a novely

termínmístolektorcena
14.11. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Mgr. Martin Kraus
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-306/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200269
Termín:od 14.11.2017 9:00 do 14.11.2017 13:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Cíl semináře:

 

Účelem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Bude probrán celý zákon s akcentem na problémová ustanovení a ustanovení, která jsou nově účinná od 1. 7. 2017. Pozornost bude taktéž věnována první poměrně velké novele zákona o registru smluv. Těžiště semináře je ve vysvětlení problémových okruhů zákona, nevyhneme se tématům jako dodatky, přílohy, rámcové smlouvy, vyjmutí některých informací z uveřejnění, anonymizace osobních údajů, hodnota předmětu plnění, formát smluv, metadata a následky uveřejnění a neuveřejnění smluv.

Dále pak budou uvedeny základy aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, což jsou právní předpisy důležité pro správnou aplikaci zákona o registru smluv.

Seminář je praktický, čili hodně času bude věnováno dotazům posluchačů.

 

Obsah:

 

  • Úvod
  • Obecné shrnutí právní úpravy a jejích východisek
  • Aplikace zákona a jeho problémové okruhy [dodatky, přílohy, rámcové smlouvy, vyjmutí některých informací z uveřejnění, hodnota předmětu plnění, formát, metadata, následky ne/uveřejnění, chyby při uveřejnění]
  • Novela
  • Dotazy, diskuse, poradenství
Lektoři:Mgr. Martin Kraus - právník, odborník na Registr smluv
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka