Odpovědnost pedagogických pracovníků

termínmístolektorcena
19.10. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2PaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1730200183
Termín:od 19.10.2017 9:00 do 19.10.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Obsah:

 

1)  Úvod – 2 historické poznámky

 

2)  Pedagogický pracovník – předpoklady, přímá a související pedagogická činnost bezúhonnost

 

3)  Přestupky v rámci různých zákonů, trestní odpovědnost

 

4)  Oznamovací povinnost školy podle zákona o sociálně právní ochraně dětí, trestní zákoník

 

5)  Sociálně právní ochrana dětí

 

6)  Děti vyžadující sociálně právní ochranu

 

7)  Oznamovací povinnost dle trestního zákoníku

 

8)  Odpovědnost za škodu, předpoklady vzniku občanskoprávní odpovědnosti

 

9)  Dohled (dozor) v právních předpisech

 

10)   Úloha a povinnosti školy

 

11)   Chápání trestného činu

 

12)   Obecná odpovědnost za škodu

 

13)   Odpovědnost školy za škodu způsobenou žákem

 

14)   Odpovědnost podle zákoníku práce

 

15)   Odpovědnost škol a školských zařízení za škodu způsobenou žákům

 

16)   Pozice pedagogického pracovníka

 

17)   BOZ ve výchově a vzdělávání – vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škola školských zařízení

Lektoři:PaedDr. et Mgr. Jan Kobliha - Lektor má dlouholeté zkušenosti z odboru školství na Krajském úřadě Ústeckého kraje, člen vědecké rady Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, člen školské rady Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické, p.o. Nyní pracuje jako pověřenec pro ochranu os. údajů pro Ústecký kraj.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:19.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka