A -GDPR - Pověřenec, správce, tvorba analýz ochrany osobních údajů (akreditace-Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC)

termínmístolektorcena
30.11. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2JUDr. Eva Janečková
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-196/2010
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200279
Termín:od 30.11.2017 9:00 do 30.11.2017 13:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Obsah:

1. Základní zásady GDPR a jejich promítnutí do povinností správce

2. Definice pojmů, vč. pojmu osobní údaj

3. Povinnosti

a) Povinnosti shodné s dosavadními podle zákona o ochraně osobních údajů

b) Nové povinnosti • Záznamy o činnostech zpracování • Oznamování bezpečnostních incidentů • Jmenování pověřence • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

4. Nová práva subjektu údajů • právo na výmaz • právo na přenositelnost • právo vznést námitku, atd.

5. Metodické dokumenty WP29

Lektoři:JUDr. Eva Janečková - pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:23.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka