A -GDPR - Pověřenec, správce, tvorba analýz ochrany osobních údajů (akreditace-Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC)

termínmístolektorcena
30.11. | 9:00Praha- bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Eva Janečková
3590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-196/2010
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 30.11.2017 9:00 do 30.11.2017 15:00
Místo:Praha- bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Obsah semináře:

• Povinnost poskytovat informace
- působnost povinných subjektů
- rozsah poskytovaných informací

• Vztah zákona č. 106/1999 Sb. k jiným zákonům
- zákon o obcích
- správní řád
- zákon o registru smluv
- zákon o zadávání veřejných zakázek apod.

• Výjimky z povinnosti informace poskytnout
- názory
- nové informace
- ochrana utajovaných informací
- ochrana osobních údajů
- příjemci veřejných prostředků
- ochrana obchodního tajemství
- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
- další omezení práva na informace

• Právo na informace – procesní část
- základní pojmy
- způsob poskytování informací
- zveřejňování informací
- žádost o informace
- vyřízení žádosti
- lhůty
- rozhodnutí o odmítnutí
- stížnost
- náklady
- šikanózní podání
- výroční zpráva

Lektoři:JUDr. Eva Janečková - pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů a na Oblastním inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. Pracovala také v ČNB na úseku ochrany spotřebitele, dále jako odborná redaktorka právnického nakladatelství. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných článků a publikací zaměřených na ochranu osobních údajů, správní a kontrolní řízení, svobodný přístup k informacím a pracovní právo – především na postavení těhotných žen a matek v pracovním právu. Působila také na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:23.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz