A-GDPR- Ochrana osobních údajů v personalistice a vedení organizace(akreditace - Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC")

termínmístolektorcena
3.11. | 9:00Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Eva Janečková
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-196/2010
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200262
Termín:od 3.11.2017 9:00 do 3.11.2017 13:00
Místo:Praha - bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům.

 

Obsah semináře:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující

 • Ústavní principy práva na ochranu osobních údajů a soukromí ve vztahu k právu na informace a důvody pro přijetí právní úpravy na ochranu osobních údajů

 • Základní právní prameny, základní pojmy ochrany osobních údajů,  Účel zpracovávání osobních údajů

 • Právní tituly pro zpracovávání osobních údajů se zvláštním zřetelem k zákonu o svobodném přístupu k informacím a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů

 • Vysvětlení pojmů vyplývajících z nařízení GDPR, souhlasy subjektu údajů, šifrování,pověřenec pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a zpracovatele, sankce,

 • Oznamovací povinnost

 • Povinnost vést záznamy o zpracováních osobních údajů

   

 • shrnutí základních pravidel zpracování osobních údajů v personalistice. 

 • zpracování osobních údajů před uzavřením pracovního poměru (rozsah, zvláštní zákony). 

 • zpracování osobních údajů za trvání pracovního poměru (osobní spis zaměstnance, monitoring zaměstnanců, limity zákoníku práce). 

 • zpracování osobních údajů po ukončení pracovního poměru (archivace dokumentů, lhůty).

 

 

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma! Akce platí pro přihlášky přijaté od 6.10.2017

Lektoři:JUDr. Eva Janečková - pracovala na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 –11:00přednáška
11:00 – 11:15 přestávka
11:15 – 13:00přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:26.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka