A - Spisová služba a digitální archivy a nařízení eIDAS

termínmístolektorcena
7.12. | 9:00Vzdělávací centrum, Stupkova 1a, 779 00 OlomoucIng. Martina Macek
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-529/2010
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740300035
Termín:od 7.12.2017 9:00 do 7.12.2017 15:00
Místo:Vzdělávací centrum, Stupkova 1a, 779 00 Olomouc
Popis:

Cíl semináře: 

Seminář bude zaměřen na  rizika a důsledky vyplývající z porušování příslušné legislativy, jako například možné důsledky absence ověřování autentizačních prvků na vstupu, nedodržování výstupních formátů, nedodržování legislativy týkající se převodu doručených dokumentů do výstupních datových formátů a další závažné nedostatky. V semináři budou probrány všechny nutné úkony v průběhu celého životního cyklu dokumentu z pohledu zabezpečení důvěryhodné správy dokumentů, tak, jak jsou stanoveny příslušnou legislativou.  Posluchači se podrobně seznámí s dopady evropského nařízení eIDAS na výkon spisové služby v České republice.

 

Obsah:

Požadavky kladené na dokument v rámci celého životního cyklu.  Proces příjmu dokumentů.  Jak správně nakládat s datovou zprávou přenášenou prostřednictvím datových schránek nebo prostřednictvím e-mailu, abychom nepřišli o její autenticitu.  Rizika spojená s vyhotovováním a schvalováním dokumentů v digitální podobě.  Odesílání dokumentů a co nám přitom může hrozit.  Na co si dát pozor po vyřízení spisu v digitální podobě před jeho uzavřením.  Elektronická spisovna jako garantované střednědobé úložiště.  Elektronické skartační řízení.  Předávání spisů, vybraných za archiválie do archivu, v digitální, hybridní a analogové podobě.

Lektoři:Ing. Martina Macek - akreditovaná lektorka a akreditovaná auditorka odborného sdružení pro správu informací a záznamů IRMS-CRG, odbornice v oblasti dlouhodobého ukládání dokumentů v digitální podobě, elektronických systémů spisové služby a digitálních archivů. Spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:30.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka