Archivy a archivace

termínmístolektorcena
29.11. | 9:00PrahaPhDr. Jan Mareš Ph.D.
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200278
Termín:od 29.11.2017 9:00 do 29.11.2017 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cíl semináře:

 

Seznámení s oborem archivnictví v České republice v širším legislativním rámci s přesahy do oblasti spisové služby.

 

Obsah:

 

-          pojem archiv a archivace

-          legislativní úprava archivnictví v souvislosti s navazujícími předpisy, zejména zákon 499/2004 s příslušnými prováděcími vyhláškami

-          pojem spisová služba v praxi

-          skartační řízení

-          zásady výběru a evidence archiválií

-          zásady tvorby archivních fondů a sbírek

-          zásady tvorby archivních pomůcek

-          zásady trvalého uchovávání dokumentů

-          správa elektronických dokumentů

-         soustava archivů v ČR

Lektoři:PhDr. Jan Mareš Ph.D. - Regionální historik, ředitel SOkA Louny, externí vyučující pomocných věd historických na FF UJEP Ústí nad Labem
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:22.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka