Pravomoc členů zastupitelstva

termínmístolektorcena
9.11. | 9:00Asociace soukromého zemědělství ČR, Samcova 1177/1, Praha 1Ing. Marie Kostruhová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200267
Termín:od 9.11.2017 9:00 do 9.11.2017 13:30
Místo:Asociace soukromého zemědělství ČR, Samcova 1177/1, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

 

Seznámit účastníky se základním uspořádáním obecních orgánů, s jejich pravomocemi a zejména se vzájemnými vazbami (vzájemné interakce, možnost ukládat úkoly, kontrolní pravomoci apod.) a dále trestní odpovědnost těchto orgánů.

 

Obsah:

 

1. Zastupitelstvo obce

  • ústavní zakotvení
  • volby do zastupitelstev obcí
  • člen zastupitelstva obce (vznik a zánik mandátu, neslučitelnost funkcí, střet zájmů)
  • práva člena zastupitelstva obce (včetně odměňování)
  • pravomoci zastupitelstva obce
  • jednání zastupitelstva obce (svolání, průběh zasedání, zápis z jednání zastupitelstva, usnášení zastupitelstva jednací řád zastupitelstva)
  • zvukové a obrazové záznamy – pravidla pořizování a zveřejňování

 2. Rada obce

  • ustavování
  • členství v radě obce (vznik a zánik)
  • pravomoci rady obce
  • vazby mezi radou a zastupitelstvem (ingerence zastupitelstva do rozhodovací pravomoci rady obce a naopak)
  • poklesy počtu členů rady obce a následky tohoto poklesu
  • jednání rady obce (svolání, průběh, zápis ze schůze rady obce)
  • zvukové a obrazové záznamy – pravidla pořizování a zveřejňování

 3. starosta obce (a místostarosta obce)

  • charakteristika orgánu
  • obsazení funkce a podmínky výkonu funkce
  • pravomoci starosty obce
  • vazby mezi starostou, radou a zastupitelstvem

 4. obecní úřad

  • charakteristika orgánu, včetně jeho složení
  • pravomoci obecního úřadu
  • vazby na starostu, radu a zastupitelstvo

5. obecní policie

6. zvláštní orgány obce

7. Výbory zastupitelstva obce a komise rady obce (a obecně k vnitřním kontrolním mechanismům)

8. Dohled státu nad výkonem samostatné působnosti

9. Trestní odpovědnost volených orgánů

10. Kontrola příspěvkových organizací založených a řízených obcí

Lektoři:Ing. Marie Kostruhová - odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:2.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka