A - Co mohou či nesmějí obsahovat obecně závazné vyhlášky po novelách některých zákonů

termínmístolektorcena
19.10. | 9:00PrahaIng. Bc. Miroslav Veselý
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-751/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200246
Termín:od 19.10.2017 9:00 do 19.10.2017 13:30
Místo:Praha
Popis:

Cíl semináře: 

Seznámit účastníky ,kteří se podílejí í na přípravě a schvalování obecně závazných vyhlášek, s právní úpravou a formálními náležitostmi souvisejícími s procesem vydávání a obsahem obecně závazných vyhlášek.

 

Obsah:

 

  • pojem obecně závazná vyhláška
  •  
  • zákonná zmocnění pro vydávání obecně závazných vyhlášek územních samosprávných celků
  • proces vydávání obecně závazných vyhlášek

         - příprava a schvalování

         - publikace (zveřejňování)

         - platnost

         - účinnost

         - zánik platnosti a účinnosti obecně závazné vyhlášky

         - novelizace

         - evidence

  • formální a legislativně-technické náležitosti obecně závazné vyhlášky

         - jazyková stránka 

         - vnitřní struktura a členění obecně závazné vyhlášky

         - název obecně závazné vyhlášky

         - úvodní věta

         - poznámky pod čarou 

         - přílohy

         - legislativní zkratka

         - zrušovací ustanovení

         - další náležitosti

  • dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a možné sankce
Lektoři:Ing. Bc. Miroslav Veselý - Lektor je odborníkem, který působí ve VS. Tvoří koncepční, koordinační a metodické materiály související s dozorovou činností.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka