A - Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené

termínmístolektorcena
16.10. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Ing. Hana Juráňová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-260/2017
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200243
Termín:od 16.10.2017 9:00 do 16.10.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Cíl semináře:

 

Cílem semináře je ojasnit změny v legislativě týkající se vztahů zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené v roce 2017.

 

Obsah:

 

 • Platná legislativa v r. 2017
 • Významné změny v r.2017, například zákon o rozpočtové kázni a související změny zákonů
 • Nové povinnosti zřizovatele, nové povinnosti p.o.
 • Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p.o., zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele
 • P.o. a veřejné rejstříky, povinnost ukládat účetní závěrky, zápis p.o. do obchodního rejstříku
 • Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů v r. 2016 zejména ČÚS 703,704 a 709 - metodika MFČR
 • Účtování ostatních transferů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703
 • Účtování na fondech s účinností od r. 2016 , nově odvody z fondu investic zřizovateli, nově účtování o použití peněžních prostředků fondu investic na provozní účely dle zdroje fondu.
 • Úloha zřizovatele u tvorby i čerpání fondu investic příspěvkovou organizací.
 • Rezervní fond a jeho použití.
 • Ostatní ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. 
  - zřizovací listiny, formy nabývaní majetku a daňové souvislosti 
  - finanční hospodaření p.o., hlavní a doplňková činnost, rozdělení HV 
  - porušení rozpočtové kázně – pravomoci zřizovatele 
  - právo nabýt dar nebo dědictví
Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka