A - Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

termínmístolektorcena
28.11. | 9:00PrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-614/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200277
Termín:od 28.11.2017 9:00 do 28.11.2017 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cíl semináře: 
  
detailněji seznámit posluchače se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zejména s ohledem na aplikační praxi. 
  
Obsah: 
kdo je povinným subjektem dle informačního zákona 
výjimky z působnosti informačního zákona 
posuzování náležitostí žádosti o informace 
důvody odmítnutí žádosti o informace s podrobnějším výkladem nejdiskutovanějších oblastí (poskytování informací o platech a odměnách ve veřejné správě, posuzování obchodního tajemství, poskytování informací získaných od třetích osob) 
problematika úhrad nákladů za poskytování informací 
problematické procesní aspekty vyřizování žádostí o informace (určení nadřízeného orgánu, 
procesní postupy při rozhodování o stížnostech a odvoláních dle informačního zákona) 
aktuální legislativní vývoj

Lektoři:Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec - Lektor působí ve veřejné správě, kde se v rovině teoretické i praktické zabývá problematikou práva na informace, a je spoluautorem komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:21.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka