A - Veřejné opatrovnictví

termínmístolektorcena
2.11. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Mgr. Radka Pešlová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-344/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200259
Termín:od 2.11.2017 9:00 do 2.11.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Cíl semináře:

 

Seminář si klade za cíl přiblížit posluchači oblast veřejného opatrovnictví a to jak v teoretické rovině, tak v praktických odpovědích.

Omezování svéprávnosti osoby, která pro své duševní onemocnění není schopna řešit záležitosti svého života, je v dnešní době poměrně diskutované téma.

Tito lidé nejsou schopni vést plnohodnotný běžný život. Často jsou poměrně konfliktní a svým jednáním se dovedli do těžkých životních situací (dluhy, bezdomovectví, přestupky, trestné činy atd.). Lze těmto lidem pomáhat? Jaké má veřejný opatrovník oprávnění a možnosti ovlivnit život opatrovance? Jak je nahlíženo na celkový institut opatrovnictví? Proč je vnímán spíše negativně? Proč opatrovníci „nemají zastání“ u svých nadřízených pracovníků?

Jaká jsou práva opatrovance a jak lze s opatrovancem jednat? Co může opatrovanec rozhodovat bez opatrovníka?

Tyto a mnoho dalších otázek je možné na semináři položit a snad na ně také v dané diskuzi, přednášce i materiálech nalézt odpovědi.  

Součástí semináře je přiblížení metodik, judikatury a praxe.

 

Obsah:

 

-          Základní zopakování nových pojmů (právní osobnost, svéprávnost, omezení, právní jednání) a právních podkladů (NOZ, ZZŘS, OSŘ, ZSS)

-          Poukázání na dostupnost metodik a literatury (případně dalších zdrojů)

-          Diskuse k dotazům zaslaným před přednáškou.

 

Praktické řešení příkladů vznikajících při veřejném opatrovnictví (výklad spojený s právním podkladem, judikaturou a praxí):

 • místní příslušnost veřejného opatrovnictví
 • rozhodnutí soudu, pověření pracovníka
 • přezkoumávání svéprávnosti
 • jednání v rámci zdravotnických služeb
 • souhlas soudu s jednáním za opatrovance
 • náležitosti smluv při poskytování sociálních služeb
 • vyúčtování správy opatrovancových záležitostí
 • poskytování informací třetím osobám
 • změna rozsahu omezení
 • opatrovancovy doklady
 • běžná správa v rukou opatrovance – co si pod tím představit
 • běžná správa opatrovníka
 • odpovědnost veřejného opatrovníka
 • kontakt (a jeho prokazování) s opatrovancem
 • opatrovanec bez příjmů (možnosti sociálních dávek a obrana proti nepřiznání)

 

Dopad omezení svéprávnosti

 • smlouvy, finance, majetek
 • rodinné vazby, otázky statusové
 • pracovní schopnosti
 • dědění, předběžné prohlášení,
 • rozhodování o vlastním zdraví, pravomoci opatrovníka
 • jednání s veřejnou správou a jednání před soudem
 • jednání v rámci občanského soužití (spotřebitelské, kupní, obchodní, pojišťovnické, bankovní aj.)
 • trestní odpovědnost
Lektoři:Mgr. Radka Pešlová - odborník v sociálně-právní oblasti, působí jako externí lektor na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených. Zaměřuje se především na oblast sociální podpory, hmotnou nouzi, důchodovou a sociální reformu, odpovědnost sociálních pracovníků a další
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:26.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka