A - Zjišťovací fáze finanční kontroly a interního auditu v roce 2017

termínmístolektorcena
21.11. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2 (zasedací místnost)Ing. Miroslava Pýchová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-616/2017
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200273
Termín:od 21.11.2017 9:00 do 21.11.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2 (zasedací místnost)
Popis:

Určeno pro pracovníky kontrolních, finančních a majetkových útvarů a interní auditory

 

Obsah:

Vyžádané dokumenty na počátku a v průběhu interního auditu nebo kontroly hospodaření. Vnitřní předpisy ke kontrole hospodaření a inventarizace. Výroční a další zprávy. Zaznamenání právního jednání podle občanského zákoníku.

Doklady o jednotlivé finanční nebo majetkové operaci (smlouvy, faktury, paragony, výpisy z platebního účtu aj.) Souhrnné informace o hospodaření - účetní, finanční a statistické výkazy. Jak využít zákon o účetnictví při kontrole nebo interním auditu. Využití účtové osnovy a rozpočtové skladby při kontrole nebo interním auditu.

 

Lektoři:Ing. Miroslava Pýchová - Kontrolorka a metodička s dlouholetou zkušeností, mj. v odboru kontroly Ministerstva financí
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka