BOZP pro učitele TV

termínmístolektorcena
22.11. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Ing. Jan Romaněnko
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:MSMT- 22459/2017-2-798
Akreditace: MSMT
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200282
Termín:od 22.11.2017 9:00 do 22.11.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Seminář je určen především pro učitele tělesné výchovy.  

Obsahem semináře je seznámení s platnou legislativou k bezpečnosti pohybových aktivit ve škole.

Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti učitelů tělesné výchovy na základních a středních školách.

 

Zaměření semináře: základní charakteristika prevence a předcházení rizikům na sportovně-turistických akcích. Právní odpovědnost učitelů tělesné výchovy při dohledu nad žáky, při úrazech žáků. Metodika šetření školních úrazů. Povinnosti učitelů tělesné výchovy v oblasti BOZP a BOZ žáků. Odborná kvalifikace učitelů tělesné výchovy. Školení učitelů tělesné výchovy. Kontrolní systém v tělocvičnách a na školních sportovištích. Systém zajištění první pomoci ve škole a na sportovních akcích školy. Pravidla BOZP a BOZ při speciálních činnostech, zásady pro zpracování provozních řádů v tělocvičnách a na školních sportovištích. Letní výcvikové kurzy – vodní turistika, cykloturistika, turistika. Zimní výcvikové kurzy – lyžování. Zařazování atraktivních sportovních odvětví (in-line bruslení, adrenalinové sporty, apod.). Školní hřiště, školní posilovna, tělocvična, horolezecká stěna, bazén a další sportoviště. Podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Nejčastější chyby a nedostatky v oblasti BOZP, příklady z praxe, řešení modelových situací. Uvolňování žáků z výuky tělesné výchovy.

 

Výklad zákonných ustanovení BOZP bude dokládán praktickými příklady ze sportovního prostředí.

Lektoři:Ing. Jan Romaněnko - Svazový inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při ČMOS pracovníků školství pro ČR. Působí jako lektor vzdělávacích programů určených ředitelům škol a vedoucím zaměstnancům v oblasti BOZP, člen pracovní skupiny MŠMT pro otázky BOZP. Je spoluautorem knihy „BOZP ve školské praxi“ a dalších publikací, které se týkají BOZP ve školství.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:15.11.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka