BOZP pro učitelky MŠ

termínmístolektorcena
1.11. | 9:00BrnoIng. Jan Romaněnko
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1730500047
Termín:od 1.11.2017 9:00 do 1.11.2017 15:00
Místo:Brno
Popis:

Seminář je určen především pro učitelky mateřských škol.  

Obsahem semináře je seznámení s platnou legislativou k zajištění bezpečnosti dětí v mateřských školách.

Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti učitelek mateřských škol.

 

Zaměření semináře: základní charakteristika prevence a předcházení rizikům v mateřských školách. Právní odpovědnost učitelek mateřských škol při dohledu nad dětmi, při úrazu dětí. Metodika šetření školních úrazů. Povinnosti učitelek mateřských škol v oblasti BOZP a BOZ dětí. Systém zajištění první pomoci ve škole a podávání léků v mateřských školách. Pravidla BOZP a BOZ při speciálních rizikových činnostech, zásady pro zpracování provozních řádů venkovních hracích ploch. Podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Nejčastější chyby a nedostatky v oblasti BOZP a BOZ, příklady z praxe, řešení modelových situací. Problematika přijímání k předškolnímu vzdělávání dvouletých dětí do mateřských škol, zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání a promítnutí do vnitřních předpisů, školního vzdělávacího programu, školního řádu apod. Obecné zdravotní a bezpečnostní požadavky na hračky a na venkovní tělovýchovného nářadí.

 

Výklad zákonných ustanovení BOZP bude dokládán praktickými příklady ze prostředí mateřské školy.

Lektoři:Ing. Jan Romaněnko - Svazový inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při ČMOS pracovníků školství pro ČR. Působí jako lektor vzdělávacích programů určených ředitelům škol a vedoucím zaměstnancům v oblasti BOZP, člen pracovní skupiny MŠMT pro otázky BOZP. Je spoluautorem knihy „BOZP ve školské praxi“ a dalších publikací, které se týkají BOZP ve školství.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:25.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka