Novela občanského řádu soudního, zákona o zvláštních řízeních soudních a souvisejících předpisů

termínmístolektorcena
2.11. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2 (zasedací místnost)Mgr. Anežka Janoušková
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200261
Termín:od 2.11.2017 9:00 do 2.11.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2 (zasedací místnost)
Popis:

Cíl semináře:

 

Seznámení účastníků s aktuální problematikou procesní novely, zejména s nejzásadnějšími změnami v zákoně o zvláštních řízeních soudních.

 

Obsah:

 

- změna zákona o zvláštních řízeních soudních

- věcná příslušnost

- rozšíření informační povinnosti vůči nezletilému

- všeobecná závaznost rozhodnutí ve statusových věcech

- předběžná vykonatelnost

- formy rozhodnutí ve vybraných věcech dle z.ř.s.

- obnova řízení v případě třetí domněnky určování otcovství

- opatrovník jako zástupce nezletilého dítěte

- zastavení řízení pro ztrátu způsobilosti účastníka řízení v řízení o prohlášení manželství za nicotné

- změny v části věnující se řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

- změna občanského soudního řádu

- změny v oblasti věcné příslušnosti

- zneužívající návrhy na vydání předběžných opatření

- obecný soud fyzické osoby

- odvolání proti předběžným opatřením, která byla zrušena nebo jinak pozbyla účinků

- zásadní změny v úpravě dovolání

- zavedení úpravy vyklizení s náhradou

- změny v zákoně o soudních poplatcích (placení poplatků, výše poplatků)

- změny v zákoně o soudech a soudcích (automatický generátor přidělování věcí, zrušení výlučné příslušnosti OS pro Prahu 2)

- podněty vedoucí k novele

- otázky související s novelou

- další směřování procesních předpisů (rekodifikace)

Lektoři:Mgr. Anežka Janoušková - Lektorka je odbornicí VS, která působí v ústředních orgánech státní správy a je spoluautorkou aktuální novely procesních předpisů, zahrnující zejména novelu občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:26.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka