A - Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území

termínmístolektorcena
13.10. | 9:00Hotel Omega, Křídlovická 19b, 603 00 BrnoDoc. Ing. arch. Petr Durdík
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-272/2016
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740500094
Termín:od 13.10.2017 9:00 do 13.10.2017 15:00
Místo:Hotel Omega, Křídlovická 19b, 603 00 Brno
Popis:

Cíl semináře: 
  
Cílem semináře je seznámit posluchače s urbanistickým a architektonickým kontextem území, limity a hodnotami, strukturou zástavby a jejím měřítkem, při procesu umísťování staveb. 
  
Obsah: 
  
-          vývoj urbanistické struktury sídel, 
-          vývoj, účel a hierarchie veřejných prostranství, 
-          výškové hladiny a vliv na panorama sídla, 
-          respektování kulturních a civilizačních hodnot území, 
-          měřítko a proporce staveb

Lektoři:Doc. Ing. arch. Petr Durdík - pedagog katedry urbanismu a územního plánování FSv ČVUT, předseda AUÚP, vyučuje nástroje územního a krajinného plánování, Urbanismus, a ateliér tvorby
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.10.2017
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka