Přihlásit se na kurz bez registrace

Údaje o objednateli

Údaje o účastníkoviZpět

*územně samosprávný celek


Platné znění smluvních podmínek je ke stažení zde

** Souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro společnost Aliaves & Co. a.s. se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 a pro společnost Aliaves s.r.o. se sídlem Vyšehradská 320/49, Praha 2 za účelem evidence účastníků vzdělávací akce pro potřeby kontroly státními orgány, zasílání informací k pořádané vzdělávací akci a dalších obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.
POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ